دبیرخانه اولین همایش ریاضیات زیستی

مسئول دبیرخانه : خانم ابراهیم نیا

نشانی : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک، دانشگاه نیشابور

تلفن : 05143305713

دورنگار : 05143305234

کدپستی : 931977400

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

آدرس دبیرخانه جشنواره : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک

 

تلفن : 05143305713          دورنگار : 05143305234          کدپستی:931977400          پست الکترونیک:Biomath@neyshabur.ac.ir         

اجرا و پشتیبانی وبسایت : vahid.dsj@gmail.com