از جمله رسالت­ هاي مهم دانشگاه، كشف و پرورش استعدادها در زمينه­ هاي علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و محققان داخلي و استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور است. از این­رو دانشگاه نیشابور به عنوان تنها مرکزجامع آموزش عالی در شهر تاریخی و فرهنگی نیشابور سعی دارد تا با برگزاری همایش ملی ریاضیات زیستی به تقويت روحیه پژوهش ­در بین محققان، اساتید و دانشجویان در این زمينه بپردازد.

هدف از برگزاری این همایش فراهم نمودن بستری مناسب جهت شناسایی انديشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوري بویژه در زمينه­ ریاضیات می باشد.

 

آدرس دبیرخانه جشنواره : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک

 

تلفن : 05143305713          دورنگار : 05143305234          کدپستی:931977400          پست الکترونیک:Biomath@neyshabur.ac.ir         

اجرا و پشتیبانی وبسایت : vahid.dsj@gmail.com